5 EASY FACTS ABOUT เกจวัดแรงดัน DESCRIBED

5 Easy Facts About เกจวัดแรงดัน Described

5 Easy Facts About เกจวัดแรงดัน Described

Blog Article

เนื่องจากมีฝาปิดสนิท จึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก (กลางแจ้ง) หรือในบริเวณที่สภาพอากาศรุนแรง

บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อะแดปเตอร์ เครื่องไสไม้ เครื่องรีดไม้

แผ่นคาร์บอนและโฟมรองเครื่องขัดกระดาษทราย

- หากไม่ได้รับสินค้าท่านสามารถขอคืนเงินได้ทันที

ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป

เครื่องเซาะร่องกรีดผนังและตัดหินอ่อน

ฝาปิดแบบใสพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา (ฝาใสถอดออกได้) ปลาย เบอร์ประแจ ยื่นออกมา

เกจวัดแรงดัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมและวัดค่าแรงดันสูง-ต่ำ ภายในระบบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งนิยมนำมาใช้งานกันมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม ระบบชลประทานและงานเครื่องยนต์ โดยจะทำหน้าที่แสดงค่าแรงดันออกมาในรูปแบบหน่วยต่างๆได้ เกจวัดกระบอกสูบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าที่หน้าปัดของเกจและทราบถึงสถานะการทำงานได้ทันที มีลักษณะโครงสร้างเป็นวงกลมคล้ายกับหน้าปัดนาฬิกา มีเข็ม เกจวัดแรงดัน ตัวเลข ขีดหน่วยวัดค่าอื่นๆ และส่วนท้ายเป็นข้อต่อเกลียวหรือบางรุ่นเป็นฐานไว้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ได้อีกด้วย ปัจจุบันเกจวัดแรงดันจะมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลสามารถนำมาติดตั้งใช้วัดแรงดันแก๊ส วัดแรงดันน้ำยาแอร์ วัดแรงดันลมยางวัดแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์ และอีกมากมาย ซึ่งแต่ละรูปแบบติดตั้งและใช้งานแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้งานควรเลือกใช้เกจวัดแรงดันให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อการวัดค่าความดันและอ่านค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

แบรนด์นิวโฟล์ว LXT_203F ซีรี่ เลเวลสวิตช์แบบลูกลอยแม่เหล็ก ทนอุณหภูมิสูง (แนวนอน)

ชุดเชื่อมแก๊ส ชุดตัดแก๊ส ชุดเผาแก๊ส

บริการวางระบบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา โดยท่านสามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการได้(ในกรณีดำเนินการเอง) อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนโดยไม่จำเป็นให้กับธุรกิจของท่านด้วย

จัดหาสินค้าใหม่เพื่อใช้แทนสินค้าเดิมให้ท่านใช้งานได้เลยในทันที ในกรณีสินค้าจำเป็นที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ไดอะแฟรมซีล และใช้เวลานาน

กับระบบการทำงานของอุปกรณ์ทันที โดยผู้ใช้งานจะสามารถวัดและอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดันได้จาก

Report this page